Get Adobe Flash player
Strona główna Jakość usług

Nasze zasady

Zasada odpowiedzialności
Czujemy się odpowiedzialni za podjęte przez nas zobowiązania. Realizujemy
je z najwyższą starannością i pasją. Z troską pochylamy się nad każdą skierowaną
do nas sprawą i wnikliwie analizujemy zarówno potrzeby, jak i nasze możliwości pomocy. Nie składamy obietnic bez pokrycia i nie podejmujemy się działań, których nie możemy zrealizować. Wiarygodność, uczciwość i rzetelność przyświeca nam
w realizacji naszej misji.

Zasada szacunku
Z szacunkiem odnosimy się do wszystkich osób, bez względu na ich narodowość
i światopogląd. Szanujemy zwyczaje, wartości i powszechnie przyjęte zasady współżycia społecznego wszystkich środowisk, w jakich prowadzimy swoją działalność.

Zasada transparentności
Deklarujemy pełną przejrzystość prowadzonych działań, zapewniając wszystkim zainteresowanym równy dostęp do usług medycznych poprzez stronę internetową www.wandomed.pl. Z powierzonych nam usług wywiązujemy się niezwykle skrupulatnie.

Zasada poufności
Zaufanie, jakim obdarzają nas inni jest dla nas najwyższym zobowiązaniem, dlatego w naszej działalności kierujemy się dbałością o ochronę prywatności osób, którym pomagamy i tych, które zwracają się do nas o pomoc. Mamy świadomość, że powierzane są nam sprawy najbardziej osobiste, często niezwykle bolesne i trudne. Zbieramy i przechowujemy tylko te informacje, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania naszych zadań.
Zaufanie to kapitał niezwykle kruchy i cenny, toteż postępujemy tak, aby go nie zawieść.