Get Adobe Flash player

PSYCHIATRA

lek. med. ALEKSANDRA MAZUR  - specjalista psychiatra, ukończony kurs terapii psychodynamicznej

Przyjmuje: poniedziałki

Termin i godzina wizyty ustalona po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerem tel: 602 733 424
Cena wizyty: pierwsza  90  PLN  (kolejna 80 PLN)

Psychiatria –  to jedna z podstawowych specjalizacji medycznych, która zajmuje się badaniem, diagnozowaniem, leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych o różnym podłożu. Pracując z pacjentem lekarze psychiatrzy badają uwarunkowania biologiczne, psychologiczne, rodzinno-genetyczne, społeczne, konstytucjonalne powstawania tych schorzeń i opracowują właściwe metody ich leczenia.

Psychiatra - to lekarz medycyny, który ukończył staż specjalizacyjny na psychiatrii. Zakresem zainteresowań i działań psychiatry są zaburzenia w funkcjonowaniu psychiki człowieka. Jego zadaniem jest ich wykrywanie, diagnozowanie oraz leczenie z wykorzystaniem różnych form terapii i farmakologii.

W odróżnieniu od psychologów psychiatrzy posiadają tytuł lekarza, dzięki czemu mogą udzielać porad medycznych, przepisywać leki, zlecać testy, przeprowadzać badania medyczne, a nawet zalecać hospitalizację chorego.

MISJA - Zdrowie psychiczne i satysfakcjonujące funkcjonowanie jest podstawowym dobrem osobistym każdego człowieka, dlatego dbamy o nie zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy medycznej.

CEL - Pomoc psychiatryczna wszystkim osobom, które potrzebują pomocy realizowana poprzez wizyty lekarskie.

KOMPLEKSOWA OPIEKA PSYCHIATRYCZNA obejmuje poradnictwo i leczenie w zakresie:

-  samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach stresu i kryzysu,
-  pokonywania depresji,
-  nerwic,
-  zwalczania alkoholizmu i innych uzależnień,
-  radzenia sobie z zaburzenia psychicznymi.

LECZONE SCHORZENIA:
Zaburzenia snu
Uzależnienia
Choroby i zaburzenia
LECZENIE:
Pacjent szczególny