Get Adobe Flash player

NZOZ WAN-DO-MED w Sanoku (zwany dalej zakładem), jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym, nadzorowanym i prowadzonym w celu udzielania określonych statutem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. Został utworzony w dniu 12 kwietnia 2009 r. decyzją właściciela Wandy Kot (zwany dalej organem założycielskim).

Zakład został założony przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod nr ewidencji 9213, rejestr prowadzony jest przez Burmistrza Miasta Sanoka.
W Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej został zarejestrowany 22 czerwca 2009 roku pod numerem identyfikacyjnym REGON: 18043663400021. Siedziba zakładu NZOZ WAN-DO-MED znajduje się w Sanoku ul. Pogodna 1. Zakład posiada pozytywną opinię sanitarną wydaną w drodze decyzji administracyjnej na prowadzenie działalności medycznej – znak: PSE.450-1-204-6/11.

Nasza Wizja:
Pomagamy naszym Klientom zadbać o zdrowie.

Nasza Misja:
Dążymy do jak najlepszego zrozumienia potrzeb Klientów,  oferujemy konkurencyjne usługi medyczne w zakresie usług pielęgniarskich, lekarskich, usług psychologicznych, gabinetu masażu i gimnastyki leczniczej oraz rehabilitacji domowej.

Nasz cel:
Naszym celem jest świadczenie usług medycznych w szerokim zakresie
i na najwyższym poziomie. Chcemy być oceniani za:
- Jakość i efektywność
- Profesjonalną obsługę i indywidualne podejście do każdego klienta
- Innowacyjną ofertę usług medycznych

Nasze wartości:
- Najwyższa jakość usług medycznych
Przez najwyższą jakość usług medycznych rozumiemy solidność, indywidualne podejście do każdego klienta /pacjenta oraz zaspokojenie w pełni jego potrzeb.
- Profesjonalizm
Posiadamy zarówno wiedzę, jaki szerokie doświadczenie merytoryczne przygotowujące nas do świadczenia usług medycznych. Nasi pracownicy to absolwenci uczelni medycznych i pracownicy publicznych  zakładów opieki zdrowotnej na Podkarpaciu, których kompetencje potwierdzone są dyplomami
i certyfikatami.

- Uczciwość i rzetelność
W świadczeniu  usług medycznych kierujemy się etyką zawodową. Uczciwość
i rzetelność to wartości, którymi kierujemy się w prowadzeniu naszej działalności. Jesteśmy dumni z nieposzlakowanej opinii, którą cieszymy się u naszych Klientów.