Get Adobe Flash player

lek. med. JACEK SERWOSKI
Specjalista Neurologii

Przyjmuje: czwartki: 15:00– 20:00
Rejestracja telefoniczna: 793 026 889
Cena wizyty: 100 PLN

lek. med. AGNIESZKA KOWALIK-GAUSZKA
Specjalista Neurologii

Przyjmuje: pitki 15:30 – 20:30
Rejestracja telefoniczna: 793 026 889
Cena wizyty: 100 PLN


Neurolog - zajmuje si leczeniem chorb orodkowego i obwodowego ukadu nerwowego. W diagnozowaniu posuguje si tak precyzyjnymi narzdziami, jak rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa.

Choroby ukadu nerwowego:
• Choroba Alzheimera i inne ukadowe zaniki orodkowego ukadu nerwowego
• Choroby zapalne orodkowego ukadu nerwowego
• Inne choroby zwyrodnieniowe ukadu nerwowego
• Inne zaburzenia ukadu nerwowego
• Parkinsonizm i zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynnoci ruchowych
• Polineuropatie i inne zaburzenia obwodowego ukadu nerwowego
• Poraenie mzgowe i inne zespoy poraenne
• Stwardnienie rozsiane i inne choroby demielinizacyjne orodkowego ukadu nerwowego
• Zaburzenia obejmujce nerwy, korzenie nerww rdzeniowych i sploty nerwowe
• Zaburzenia okresowe i napadowe
• Zaburzenie obwodowego ukadu nerwowego