Get Adobe Flash player

lek. med. JACEK SERWOŃSKI
Specjalista Neurologii 

Przyjmuje: czwartki: 15:00 – 20:00
Rejestracja telefoniczna: 793 026 889
Cena wizyty: 100 PLN

lek. med. AGNIESZKA KOWALIK-GAŁUSZKA
Specjalista Neurologii

Przyjmuje: piątki 15:30 – 20:30
Rejestracja telefoniczna: 793 026 889
Cena wizyty: 100 PLN


Neurolog - zajmuje się leczeniem chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. W diagnozowaniu posługuje się tak precyzyjnymi narzędziami, jak rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa.

Choroby układu nerwowego:
• Choroba Alzheimera i inne układowe zaniki ośrodkowego układu nerwowego
• Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego
• Inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
• Inne zaburzenia układu nerwowego
• Parkinsonizm i zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
• Polineuropatie i inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego
• Porażenie mózgowe i inne zespoły porażenne
• Stwardnienie rozsiane i inne choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego
• Zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe
• Zaburzenia okresowe i napadowe
• Zaburzenie obwodowego układu nerwowego