Get Adobe Flash player

 Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  SPECJALIŚCI  NEUROLODZY

1)  lek. med. JACEK SERWOŃSKI Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚    Przyjmuje: czwartki 15:00 â€“ 20:00  Ã‚ Ã‚  Cena wizyty: 100 PLN

2)  lek. med. AGNIESZKA KOWALIK-GAŁUSZKA Ã‚ Ã‚  Przyjmuje: piątki 16:00 – 20:00 Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚ Ã‚  Cena wizyty: 100 PLN


Neurolog - zajmuje się leczeniem chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. W diagnozowaniu posługuje się tak precyzyjnymi narzędziami, jak rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa.

Choroby układu nerwowego:
â€Ã‚¢ Choroba Alzheimera i inne układowe zaniki ośrodkowego układu nerwowego
â€Ã‚¢ Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego
â€Ã‚¢ Inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
â€Ã‚¢ Inne zaburzenia układu nerwowego
â€Ã‚¢ Parkinsonizm i zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
â€Ã‚¢ Polineuropatie i inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego
â€Ã‚¢ Porażenie mózgowe i inne zespoły porażenne
â€Ã‚¢ Stwardnienie rozsiane i inne choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego
â€Ã‚¢ Zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe
â€Ã‚¢ Zaburzenia okresowe i napadowe
â€Ã‚¢ Zaburzenie obwodowego układu nerwowego