Get Adobe Flash player

SPECJALIŚCI  NEUROLODZY

lek. JACEK SERWOŃSKI
Przyjmuje: czwartki 15:00 do 20:00  Cena wizyty: 100 PLN

lek. AGNIESZKA KOWALIK-GAŁUSZKA 
Przyjmuje: piątki 16:00 – 20:00   Cena wizyty: 100 PLN


Neurolog - zajmuje się leczeniem chorob ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. W diagnozowaniu posługuje się tak precyzyjnymi narzędziami, jak rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa.

CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO:
Choroba Alzheimera i inne układowe zaniki ośrodkowego układu nerwowego
Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego
Inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
Inne zaburzenia układu nerwowego
Parkinsonizm i zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
Polineuropatie i inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego
Porażenie mozgowe i inne zespoły porażenne
Stwardnienie rozsiane i inne choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego
Zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwow rdzeniowych i sploty nerwowe
Zaburzenia okresowe i napadowe
Zaburzenie obwodowego układu nerwowego