Get Adobe Flash player

NEFROLOG

Przyjmuje:
Wtorki - po uprzedniej rejestracji telefonicznej
Rejestracja telefoniczna: 793 026 889 (w dni robocze)
Cena wizyty: 100 PLN

Wykonuje badania: EKG, USG jamy brzusznej

Nefrolog - lekarz zajmujący się diagnozowaniem i leczeniem schorzeń oraz wad wrodzonych związanych z układem moczowym i nerkami.

Nefrologia - dziedzina medycyny pokrewna urologii, jednak w przeciwieństwie do niej obejmuje jedynie leczenie nieinwazyjne, oparte najczęściej na odpowiednim doborze środkow farmakologicznych lub zastosowaniu właściwej diety.

Nefrologia zajmuje się leczeniem takich chorob jak np. kamica układu moczowego, zakażenie układu moczowego, nefropatia, kłębuszkowe zapalenie nerek, krwiomocz, białkomocz. Pacjentami nefrologow są także osoby chorujace na choroby, powodujące powikłania innych narzadow, w tym nerek, tj. cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze.

W bardziej zaawansowanych przypadkach nefrolodzy stosują także: dializoterapię (dializa otrzewnowa, hemodializa, plazmaferaza) oraz zajmują się leczeniem pacjentow oczekujących na przeszczep nerki.

Zadaniem nefrologow jest właściwe rozpoznanie choroby i rozpoczęcie najwłaściwszego leczenia, zaś w przypadkach wymagających interwencji chirurgicznej, skierowanie do lekarza urologa.